Seniorplein
Image default
Zakelijke dienstverlening

Hoe afvalwaterzuivering wordt toegepast

Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) zijn infrastructuren die afvalwater van huishoudens of de industrie behandelen.

Dit afvalwater wordt sanitair afvalwater genoemd of industriële lozingen die moeten worden gezuiverd alvorens te worden afgevoerd naar rivieren of zeeën met een vervuilingsniveau dat aanvaardbaar is via een afvoerpijp. Dit alles in overeenstemming met de huidige wetgeving voor het ontvangende milieu.

Afvalwater ondergaat verschillende zuiveringsprocessen in een waterzuiveringsinstallatie om de hoeveelheid vervuilende stoffen in het water te scheiden of te verminderen. In dit artikel leest u over de verschillende fases van afvalwaterzuivering.

 

De voorbehandeling

Een van de behandelingen die nodig zijn om het water minder vervuild te maken is de zogenaamde voorbehandeling. In deze fase gaat het afvalwater door processen van scheiding van de grovere vaste elementen, door het railingsysteem.

De eggen bestaan uit grove roosters, grote fijne roosters of zelfs roterende roosters, waarna het water door voorbeschikbare zandbakken stroomt. We kunnen zeggen dat in deze fase het rioolwater klaar is voor de andere reinigingsfasen.

Het afvalwater kan ook door een voorlozing en een egalisatie gaan om de vuilvracht of -residuen te elimineren.

 

 

De primaire behandeling

De voorbehandelingsfase zorgt ervoor dat het rioolwater er aangenamer uitziet, maar de vervuilende eigenschappen blijven vrijwel onveranderd. Vanaf de primaire zuiveringsfase wordt het afvalwater effectief behandeld.

In deze eerste fase gaat het afvalwater door een proces van scheiding van het water en de vervuilende stoffen door middel van sedimentatie.

Het proces kan geholpen worden door toevoeging van chemische middelen door coagulatie/flocculatie die het mogelijk maken om de schilfers van vervuilende stoffen te verkrijgen die grotere afmetingen hebben en dus gemakkelijker kunnen worden gedecanteerd.

 

De secundaire behandeling

In het algemeen wordt bij deze behandeling gebruik gemaakt van een biologisch proces met actief slib of biologische filter, waarbij het organisch materiaal (dat vervuilend is) uiteindelijk wordt verbruikt door micro-organismen die biologische reactoren worden genoemd.

De reactoren bestaan over het algemeen uit tanks met een grote hoeveelheid aërobe micro-organismen die bijdragen aan de beluchting van het afvalwater. Het water dat uit de biologische reactor komt, bevat een zeer hoog gehalte aan micro-organismen en een zeer beperkte hoeveelheid organisch materiaal.

 

Detertiaire en laatste behandeling

Dit zuiveringsproces bestaat uit het desinfecteren van het afvalwater zodat het mogelijk is om ziekteverwekkers of voedingsstoffen zoals stikstof en fosfor te verwijderen die kunnen bijdragen aan de eutrofiëring van het water dat dit afvalwater heeft ontvangen.

 

Voor aanvullende informatie en vragen over afvalwaterzuivering bezoekt u copierwater.com.