Seniorplein
Image default
Zakelijk

Doorwerken vanaf AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd (gedeeltelijk) blijven doorwerken kan oudere en jongere werknemers en de werkgever voordelen opleveren. Zeker interessant in een tijd waar er een tekort is aan arbeidskrachten. Een aantal voordelen voor de werknemer zijn (geen volledige opsomming):

 • de werknemer geniet naast de AOW en het pensioen extra inkomsten;

 • het pensioen kan worden uitgesteld waardoor het later tot uitkering komende pensioen hoger zal zijn; 

 • vaak is het inkomen lager belast dan voor AOW-leeftijd;

 • er hoeft geen AOW-premie meer te worden betaald;

 • sociale contacten blijven onderhouden; en

 • deling van kennis en ervaring. 

Voordelen voor de werkgever: 

 • deling kennis en ervaring; 

 • een minder lange doorbetalingsplicht bij ziekte;

 • de werknemer is vanaf pensioenleeftijd gemakkelijker te ontslaan; 

 • geen transitievergoeding verschuldigd;

 • premie werknemersverzekeringen hoeven niet meer te worden betaald; en 

 • geen pensioenlasten als de pensioenregeling niet wordt voortgezet. 

Voorbeeld 

Uitstel van pensioen kan interessant zijn, zeker als de werknemer oud mag worden. Stel, een werknemer is bijna AOW-gerechtigd en heeft zoveel plezier in zijn werk dat hij niet eerder aan een geleidelijke afbouw van zijn werkuren heeft gedacht. De werkgever was daar blij mee, zo’n ervaren kracht wilde hij liever niet missen. Ook al bleef de werknemer qua uren volledig aan het werk, de feitelijke werkzaamheden zijn in de loop der jaren wel fysiek lichter gemaakt. De werknemer wil vanaf AOW-leeftijd niet volledig stoppen maar zijn werkzaamheden afbouwen naar 2,5 dag per week. 

De situatie is als volgt:  

 • Voor pensioenleeftijd is het netto-inkomen ongeveer € 2.500 per maand. 

 • Vanaf pensioenleeftijd kan hij kiezen voor een AOW-uitkering aangevuld met pensioen. In zijn situatie bedraagt het totale inkomen dan netto € 1.750 per maand.  

Hij zou het volgende kunnen doen: 

Stel, hij blijft 2,5 dag per week werken. Dan verdient hij zonder pensioen maar inclusief AOW-uitkering € 2.200 per maand. Hij kan het verschil aan inkomen ten opzichte van vroeger (€ 2.500 – € 2.200 = € 300) aan laten vullen door slechts een klein gedeelte van zijn pensioen al tot uitkering te laten komen. De rest van het pensioen stelt hij uit en levert hem ‘later’ meer op omdat de verwachte uitkeringstermijn van het pensioen korter zal zijn. Maar pas op want wie te lang uitstelt, ontvangt misschien wel nooit voor lange duur een hoger pensioen. 

De beste keuze is altijd maatwerk. Laat u bijstaan door pensioenlogica, vaak ligt de beste oplossing niet voor de hand. 

 

https://www.pensioenlogica.nl/

Gerelateerde artikelen

MediHemp bio cbd