Seniorplein
Image default
Rechten

Een complexe erfenis afwikkelen? Raadpleeg de expertise van een erfrecht advocaat

Na het verlies van een dierbare volgt vaak een emotioneel beladen periode. Het wordt er niet eenvoudiger op wanneer u als erfgenaam belast bent met de taak van nalatenschapsafwikkeling. Dit is verre van een sinecure. Wanneer er geschillen of problemen opdoemen, wordt het verdriet des te overweldigender. Erfenisconflicten zijn helaas aan de orde van de dag, evenals nalatenschappen die zo complex zijn dat ze een uitdaging vormen om te ontrafelen. Bent u toevallig de erfgenaam van een overleden dierbare en bevindt u zich in zo’n situatie? Raadpleging van een advocaat die gespecialiseerd is in erfrecht kan bijdragen aan het oplossen van geschillen en het voorkomen van escalatie. Vaak kan zo’n gang naar de rechter worden vermeden.

De nalatenschapsafwikkeling

Wanneer een dierbare overlijdt en diens bezittingen verdeeld moeten worden, komt u in aanraking met het rechtsgebied van het burgerlijk recht dat bekendstaat als erfrecht. Vroeger was dit domein het exclusieve terrein van notarissen. Tegenwoordig zijn advocaten met specialisatie in erfrecht van onschatbare waarde bij de afwikkeling van nalatenschappen, vooral wanneer complicaties opdoemen. Een nalatenschap omvat het vermogen dat de overledene achterlaat en dat volgens de wet of het testament onder de erfgenamen moet worden verdeeld. Een erfrechtadvocaat biedt advies en voert procedures uit met betrekking tot diverse erfrechtelijke kwesties, waaronder de uiterste wilsbeschikking, de geldigheid van een testament, de interpretatie daarvan en de rechtvaardige verdeling van de nalatenschap.

Wat is een legaat?

Het testament van de erflater, de overledene, bevat diverse bepalingen, zoals de aanwijzing van erfgenamen en de benoeming van een executeur. Ook kunnen er legaten in het testament worden vastgelegd. “Wat is een legaat?” is een vraag die een erfrechtadvocaat in zijn dagelijkse praktijk vaak moet beantwoorden. Een legaat is een bepaling waarbij één of meerdere specifieke goederen worden nagelaten aan een specifiek persoon. Het kan ook betrekking hebben op bepaalde geldbedragen. Het opnemen van een legaat in een testament staat bekend als ‘legateren’. Als u een legataris bent, wordt u een schuldeiser van de nalatenschap. U wordt dus niet beschouwd als erfgenaam, aangezien een legaat verschilt van een erfstelling.

Toewijzing van een legaat

Een legaat kan betrekking hebben op diverse soorten bezittingen uit de nalatenschap, zoals een schilderij, een klassieke auto, een sieraad of een huis. Stel bijvoorbeeld dat Philip in zijn ouderlijk huis woont. Hij heeft zijn vriendin Charlotte aangewezen als zijn enige erfgenaam. Philip wenst echter dat het huis bij zijn broer Lucas terechtkomt na zijn overlijden. Tegelijkertijd wil hij dat Charlotte een redelijke erfenis ontvangt. Om deze wens te realiseren, legateert Philip het ouderlijk huis aan Lucas, onder de verplichting om de helft van de waarde van de woning op de dag van Philips overlijden te vergoeden aan de nalatenschap. Bij Philips overlijden blijkt het huis een waarde te hebben van €500.000. Lucas moet dus €250.000 aan de nalatenschap betalen. Charlotte erft het huis niet, maar ontvangt wel de helft van de waarde ervan.

In het geval van onduidelijkheden of geschillen met betrekking tot legaten, kan het raadplegen van een advocaat gespecialiseerd in erfrecht helpen bij het oplossen van erfrechtelijke problemen van deze aard.