Seniorplein
Image default
Bedrijven

Bewindvoerder nalatenschap

Een van de taken die een bewindvoerder op zich heeft is het in goede banen leiden van een nalatenschap. In de meeste gevallen is het dan zo dat de rechthebbende is komen te overlijden. Als bewindvoerder rust bij jou de taak om de erfgenamen te contacteren om rekening en verantwoording af te leggen. Het overdragen van de goederen van de rechthebbende behoort ook tot een van de taken die een bewindvoerder moet uitvoeren. In deze blog vertellen we je meer over de rol van een bewindvoerder.

Cliënt overleden…wat nu?

Is je cliënt komen te ontvallen, dan stopt het bewind en in het verlengde daarvan ook de taken van een bewindvoerder. Echter, de wet heeft alles tot in de puntjes geregeld om een bewindvoerder op een correcte manier bezittingen over te dragen. Concreet houdt dit in dat je als bewindvoerder ook na het eindigen van je bewind je een zorgtaak hebt. Als bewindvoerder kun je je dossier pas sluiten als je rekening en verantwoording aflegt en vervolgens de boedel overdraagt. Om dit te doen moet je eerst een verzoek bij de rechter doen om een vereffenaar te benoemen. Voor het benoemen van een vereffenaar zijn er kosten aan verbonden. In de meeste gevallen kan dit vanuit de nalatenschap boedel aan jou worden vergoedt. Als Bewindvoerder nalatenschap regelen? Laat je bijstaan in dit proces door een vereffenaar.

Maak je cliënt aanspraak op een erfenis?

Leef bij jou het idee dat je cliënt aanspraak kan maken op een nalatenschap? Dan zal je als bewindvoerder nader onderzoek moeten doen. In dit geval zal je moeten nagaan als de erflater een testament heeft gemaakt. Bij het Centraal Testamentenregister kan er middels een overlijdensakte meer informatie verkregen worden als er al dan niet sprake is van een testament. Bij het Centraal Testamentenregister wordt er aangegeven welke notaris het testament onder zich heeft. Bij zo een notaris kan het testament worden opgevraagd. Indien er geen testament is, dan treedt de versterferfrecht in werking. In alle gevallen geldt dat je als bewindvoerder altijd een vereffenaar moet laten benoemen. Op die manier voorkom je dat je als bewindvoerder de nalatenschap zelf moet afhandelen.   

Hoe laat je een vereffenaar benoemen?

Zoals eerder aangegeven is het benoemen van een vereffenaar een van de taken die een bewindvoerder moet uitvoeren. Om dit te doen zul je eerst een verzoekschrift bij je advocaat moeten indienen. Bij het benoemen van een vereffenaar kunnen zich twee scenario’s voordoen. Een is dat de belanghebbende partijen instemmen met het benoemen van een vereffenaar en de tweede is dat een deel van de belanghebbende partijen protest zullen aantekenen tegen de benoeming. Het verzoek om een vereffenaar te laten benoemen zal dan bij de rechtbank op een zitting worden gefinaliseerd. Doorgaans controleert een advocaat als het benoemen wel voldoende kans van slagen heeft.