Seniorplein
Image default
Bedrijven

Bewindvoering in Enschede wat is dat?

Schakel de goede bewindvoering in Enschede in wanneer u niet langer in staat bent uw financiële zaken te beheren, waaronder het aanvragen van toeslagen of het betalen van uw vaste lasten, huur, hypotheek en belastingaanslagen. Ongeacht de situatie moeten deze zaken geregeld worden. Het bewind kan middels een verzoekschrift bij de kantonrechter aangevraagd worden door de betrokkene zelf, een familielid, voogd of geregistreerd partner. Bewindvoering in Enschede vult het verzoekschrift samen met u in, zodat deze zo spoedig mogelijk ingediend kan worden. Na het indienen van het verzoekschrift, volgt een zitting bij de rechtbank. Tijdens deze zitting zal de kantonrechter beoordelen of de aanvraag noodzakelijk is. 

Wie kan gebruik maken van bewindvoering in Enschede?

Bent u achttien jaar of ouder en bent u als gevolg van problematische schulden, een geestelijke of lichamelijke handicap, verslaving, ziekte of ouderdom niet langer in staat uw financiële zaken te beheren, kunt u deze overlaten aan uw familie of kennissen of uitbesteden aan bewindvoering in Enschede. Het beheren van uw inkomsten en uitgaven wordt dan de verantwoordelijkheid van de bewindvoering in Enschede. Indien u schulden heeft, zorgen wij ervoor dat uw schulden betaald wordt. Indien blijkt dat u meer schulden heeft dan u binnen een redelijke termijn zou kunnen aflossen, zoeken we samen met de lokale schuldhulpverlenende instantie naar een oplossing.

Hoe werkt bewindvoering in Enschede?

Wij staan u vanaf het begin van het proces bij. U komt, indien gewenst met een familielid, langs voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden een aantal zaken, zoals uw leefomstandigheden, besproken en vastgelegd. Tijdens dit gesprek worden ook uw inkomsten, uitgaven en schulden in kaart gebracht. Indien de kantonrechter heeft uitgesproken dat bewindvoering noodzakelijk is, zijn wij vanaf dat moment verantwoordelijk voor het beheer van uw financiële zaken. Naast het beheren van uw financiële zaken, is de bewindvoerder in Enschede ook verantwoordelijke voor het beheren van uw goederen, zoals uw huis en auto. Wilt u weten wat de bewindvoering in Enschede voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.