Seniorplein
Image default
Zorg

Wat is ‘spoedzorg’ precies?

Mogelijk heb je wel eens gehoord van de term ‘spoedzorg’. Maar wat is het precies? Wij lichten het toe in dit artikel!

Wat is spoedzorg?

Spoedzorg wordt ook wel ‘acute zorg’ genoemd. Er is sprake van spoedzorg wanneer een persoon onverwachts medische hulp nodig heeft. Hierbij heeft deze persoon direct hulp nodig, er kan dus niet gewacht worden tot een afspraak bij de dokter. 

Verschillende soorten spoedzorg

Veel mensen denken bij het woord ‘spoedzorg’ enkel aan de Spoedeisende hulp afdeling van een ziekenhuis. Spoedzorg is echter veelomvattender dan enkel dat. Denk bijvoorbeeld maar aan de huisartsenpost of een verloskundige bij een bevalling. 

Ook is spoedzorg mogelijk wanneer er bijvoorbeeld een mantelzorger wegvalt en een persoon daardoor dus niet meer zelfstandig thuis kan wonen. Of wanneer iemand bijvoorbeeld een psychische crisis doormaakt kan spoedopvang hulp bieden. 

Bij spoedzorg is het dus niet altijd nodig om direct naar het ziekenhuis te gaan. Afhankelijk van het type klacht, kan de huisarts vaak al voldoende hulp bieden. 

Om spoedzorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen, werken zorgverleners uit dezelfde regio met elkaar samen. 

Risico op spoedzorg

Het is natuurlijk nooit van te voren te voorspellen wanneer iemand spoedzorg nodig gaat hebben. Wel bestaat er uiteraard een risicogroep die het meest kwetsbaar is. Vaak zijn dit bejaarde mensen die zelfstandig wonen, of mensen met een beperking. Voor deze mensen bestaat er zoiets als “personenalarmering”.  Dit is een systeem waardoor een persoon snel en eenvoudig alarm kan slaan. Hierbij wordt er een signaal naar een alarmcentrale gestuurd, die vervolgens een hulpverlener naar de persoon toe kunnen sturen. 

Spoedzorg organiseren

Zoals je zult begrijpen is het organiseren van spoedzorg alles behalve eenvoudig. Veel bedrijven hebben hier dan ook moeite mee. Desalniettemin is het van groot belang dat spoedhulp goed georganiseerd wordt. Daarom kan Waizers voor hulpverleners deze spoedzorg organiseren.