Seniorplein
Image default
Woning en Tuin

Positieve & negatieve effecten van zonne-energie

Zonne-energie heeft het potentieel om de manier waarop de wereld aan zijn energie komt drastisch te veranderen. Terwijl zonne-energie via zonnepanelen een van de schoonste vormen van energie ter wereld is, hebben plannen om zonneparken op schaal van nutsbedrijven te ontwikkelen geleid tot bezorgdheid over de mogelijke gevolgen voor het milieu.

Klimaatverandering

De verbranding van fossiele brandstoffen voor energie blijft ’s werelds grootste bron van kooldioxide-uitstoot. Zonne-energie wordt soms beschreven als een nul-uitstoot of emissievrije vorm van energie, en het is waar dat de uitstoot van broeikasgassen door de zon verwaarloosbaar is. Het is waar dat de uitstoot van broeikasgassen door zonne-energie verwaarloosbaar is. De bouw van nieuwe zonne-energieprojecten op schaal van nutsbedrijven zal echter zeker leiden tot enige uitstoot van broeikasgassen. Dit feit wordt erkend in de Final Environmental Impact Statement voor een voorgesteld zonne-energiepark in Californië.

Water

Het creëren van energie is een waterintensief proces. In de VS is de elektriciteitsproductie goed voor meer dan 40 procent van alle dagelijkse zoetwateronttrekkingen. Fotovoltaïsche zonne-energiesystemen hebben geen water nodig om elektriciteit op te wekken. Sommige thermische zonne-energiesystemen gebruiken water, maar dit water kan worden hergebruikt. De parabolische zonne-energiesystemen op de schaal van het nutsbedrijf en de centrale toren maken gebruik van stoomcentrales om stroom op te wekken, die vaak afhankelijk zijn van water voor de koeling. Er is enige bezorgdheid over het feit dat dit soort systemen, wanneer ze zich in een droge omgeving bevinden, de lokale waterbronnen onder druk kunnen zetten.

Land

Bij plaatsing op een bestaande structuur, zoals het dak van een woning of kantoorgebouw, hebben zonne-energiesystemen een verwaarloosbare hoeveelheid ruimte nodig. Zonneparken op utiliteitsschaal hebben daarentegen wel grote hoeveelheden grond nodig om op commerciële schaal elektriciteit te produceren. Dit feit geeft aanleiding tot bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van dergelijke projecten voor de natuurlijke habitats. Bezorgdheid die de overheid tracht aan te pakken door projecten voor nieuwe energie te situeren op vervuilde grond en mijnterreinen.

Gevaarlijk afval

Zonnefotovoltaïsche panelen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die kunnen vrijkomen wanneer een paneel wordt beschadigd of verkeerd wordt weggegooid. Geconcentreerde zonne-energiesystemen kunnen ook gebruik maken van potentieel gevaarlijke materialen zoals oliën en gesmolten zouten, waardoor de kans op lekken ontstaat.

Visueel

De ene persoon zijn schoonheid is in de ogen van een andere persoon soms lelijk. Voor sommigen roepen zonnepanelen positieve gevoelens op, zelfs in een natuurlijk landschap. Voor anderen is de aanblik van een zonnepaneel verschrikkelijk.

Voor meer info : https://ribbers-solarworks.nl